top of page

Léčení obrazy mysli – znovuzrození legendy

Aktualizováno: 18. 2. 2021

(Vyšlo v časopisu Nový Fénix č. 10/2018)


Léčení obrazy mysli (Image Medicine), jak lze také přeložit název jednoho ze směrů čínské medicíny, přestavuje znovunalezení, obnovení a rozvoj metod diagnostiky a léčení používaných velkým čínským lékařem Bian Que (cca 407-310 př. n.l.).


Bian Que je skutečnou historickou postavou o níž se zmiňuje mnoho pramenů. Je považován za zázračného lékaře a zakladatele jednoho ze směrů tradiční čínské medicíny, Školy Bian Que. Je považován za zakladatele mnoha diagnostických a léčebných metod. Věnoval se i oborům jako je chirurgie, gynekologie a pediatrie.

O Bian Que se dochovalo mnoho legend. Jedna z nich vypráví o tom, jak Bian Que získal své výjimečné schopnosti vidět vnitřní orgány a onemocnění. Bian Que tehdy pracoval v hostinci, v němž dlouhodobě pobýval také starý muž, o něhož se Bian Que velmi dobře staral. Ten starý muž byl lékařem a jednoho dne řekl Bian Que, že má mnoho znalostí o léčení a knihu o medicíně a chtěl by mu je na oplátku předat. Bian Que mu velmi děkoval, protože si vždy přál stát se lékařem. Na to mu starý lékař, který se stal učitelem Bian Que, předal pytlík s bylinami a poučil ho, jak je má připravovat a řekl mu, aby každý večer meditoval. Řekl mu také, že do měsíce získá jisté zvláštní schopnosti. Pak se měl Bian Que učit metody léčení z jeho knih. Když to starý muž dopověděl rozplynul se a zmizel. Tehdy Bian Que pochopil, že jeho učitelem se stal jeden z nesmrtelných. Začal tedy užívat byliny, každý večer meditoval a po měsíci nabyl schopnosti vidět uvnitř těla kosti, všechny orgány a zřetelně vidět každé vnitřní onemocnění.

Škola Bian Que dosáhla největšího rozmachu a slávy v období Bojujících států a dynastií Qin a Han. V té době existovalo několik různých lékařských směrů tradiční čínské medicíny, které se vzájemně ovlivňovaly a soupeřily a jejich popularita a známost procházelo během let vzestupy a pády. Postupem času se nakonec v Číně prosadila tzv. Škola Žlutého císaře a Škola Bian Que byla téměř zapomenuta. Naštěstí ale Škola Bian Que neupadla v zapomenutí zcela a v dnešní době na ni svými výzkumy navázal prof. Xu Mingtang, ředitel Pekingského lékařského výzkumného institutu "Kundawell", místopředseda Světové akademické společnosti lékařského qigongu a velmistr školy Zhong Yuan Qigong.

Prof. Xu Mingtang se stal zakladatelem metody, která vychází z kořenů a principů Školy Bian Que, zejména pokud jde o schopnost vidění onemocnění a orgánů pomocí tzv. obrazů mysli a schopnost pomocí těchto specifických obrazů mysli léčit. Tato metoda je prof. Xu Mingtang nazývána Image Medicine. Název vychází z čínských znaků 意象 医学 (Yi Xiang Yi Xue), kde Yi znamená mysl, vědomí, myšlení, Xiang - obraz, Yi Xue - medicína.

Image Medicine zahrnuje tři části: teorii, systém diagnostiky a systém léčby. Je založena na metodách a teoretickém základu pocházejících již od dávných lékařů Bian Que a Hua Tuo, ale i na poznatcích moderní vedy. Hlavní metodou diagnostiky je vnímání obrazu vnitřních orgánů a onemocnění. Nezdravý obraz získaný takovouto "vizí" a "obrazovou diagnostikou pulsu" je při léčení měněn, a tím dochází také ke změnám v těle pacienta. Změna obrazu onemocnění je také hlavní metodou Image Medicine.

Image Medicine používá pouze ty nejdůležitější principy tradiční čínské medicíny. Proto se ji studenti mohou snadno naučit a uplatňovat ji ve své praxi. Diagnostika a léčebné metody jsou jednoduché, bezbolestné, neškodné a bez vedlejších účinků a reakcí. Mnoho let klinických testů potvrzuje přesnost diagnózy a vysokou míru vyléčení nemocí, včetně těch, které jsou považovány za obtížně léčitelné nebo neléčitelné, jako je např. Crohnova choroba, chronická bronchitida, astma, srdeční arytmie, arterioskleróza a mnoho dalších.

Jedním z přání prof. XU Mingtang dnes je, aby se Image Medicine ve světě co nejvíce rozšířila a nezůstala pouze v rukou specialistů, ale stala se také rodinnou terapií běžně používanou v domácnostech a pomáhala všem, kdo potřebují zlepšit své zdraví.

V České republice budeme mít první možnost seznámit se s touto pozoruhodnou metodou ve dnech 8.-11. listopadu, kdy Prahu navštíví blízká spolupracovnice prof. Xu Mingtang a vynikající terapeutka a lektorka, paní Olga Markovna Smirnova, která zde povede prakticky zaměřený seminář Image Medicine. Více informací je k dispozici na www.zy-qigong.cz nebo emailu zy-qigong@email.cz.

120 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page