Nemám dobrou kondici, mohu začít cvičit qigong?


Určitě ano!:-) Pro praktikování qigongu není třeba dobrá fyzička. Mnoho zájemců ke cvičení přivádí právě zdravotní potíže, únava, to, že se necítí dobře. Právě pro ně je qigong vynikající. Qigong lze cvičit i v sedě na židli, v leže, ve stoje, při chůzi. Pomáhá načerpat energii, nabrat síly, uzdravit se a cítit se lépe. Dále lze zlepšovat paměť, emoce... a dosahovat dalších cílů. Začít cvičit může prakticky každý a cvičení qigongu je velmi dobré i pro starší, nemocné a osoby s hendikepem. Přínosné je ale samozřejmě i pro zdravé.
Necítím žádnou energii, mohu i tak začít cvičit qigong?


Ano!:-) Na začátku obvykle praktikující necítí energii, ani neví, co má cítit a jestli vůbec nějaká energie existuje. Na kurzu se ale naučí jednoduché metody, jak energii získat, jak ji cítit a jak s ní dále pracovat. Obvykle se už po prvních lekcích dostavují pocity spojené s vnímáním energie a jejími účinky. Je to překvapivě jednoduché a naučit se qigong může prakticky každý.
Nejsem si jistý, zda existuje energie, bude mi cvičení fungovat?


Energie není otázka víry, existuje bez ohledu na to, zda na ni věříte. Na kurzu můžete získat vlastní zkušenost s ní, nebo informace, jak tuto zkušenost získat. Pak není třeba "věřit", protože víte, máte vlastní zkušenost. Cvičení qigongu funguje překvapivě i těm, kdo nejsou od začátku úplně přesvědčení o existenci energie a funguje ještě předtím, než začnete mít zcela zřetelné pocity a svoji zkušenost s energií.
Nemůže mi cvičení nejak ublížit, je někdo, pro koho není vhodné?


Vyučované cviky a techniky, tak jak jsou vyučovány na kurzech kvalifikovanými lektory, jsou obecně opravdu velmi bezpečné. Cvičení ZY Qigong lze doporučit prakticky všem, bez ohledu na věk a zdraví, až na několik málo výjimek. Vždy je dobré dodržovat určité zásady správného a bezpečného cvičení, které se dozvíte na kurzu. Některé cviky nejsou vhodné v těhotenství, pro ženy během menstruace a u některých vážnějších psychických poruch. V případě pochybností se poraďte s lékařem a kvalifikovaným (certifikovaným) učitelem qigongu.
Nemám na cvičení moc času, mohu přesto začít cvičit a získat výsledky?


Ano. U qigongu platí jako u všeho, že cvičení dělá mistra, ale velkou výhodou je, že kromě formálního praktikování, lze cvičit také méně formálně, a to i nepozorovaně, třeba během porady v práci, v kanceláři, při jízdě tramvají, na procházce, nebo i při sledování televize. Vypadá to neuvěřitelně, ale i takto lze dosáhnout třeba zlepšení zdraví, imunity a více energie.
Jaký je rozdíl mezi "tajči" a qigongem?


Tai ji (tchai-ti, či "tajči") bylo původně "vnitřním" stylem bojového umění. Při jeho tréninku se využívají některé prvky a principy qigongu. Tai ji představuje tréning různě dlouhých pohybových sestav. V ZY Qigong jsou také pohybové cviky, které jsou ale považovány za tzv. "přípravné cviky" a netvoří dlouhé sestavy. Jsou proto snadnější na zapamatování. Nejúčinnější cviky ZY Qigong jsou často s minimem pohybu, nebo zcela bez pohybu. Jejich efektivita, účinnost, je nesrovnatelně vyšší oproti pohybovým cvikům. Jsou založeny na jiných principech, než cvičení v pohybu. To je opravdové tajemství qigongu...

Další odpovědi na své otázky můžete najít také v některém z mých článků a videí.