top of page
shutterstock_568040083 - kopie.jpg

Co je qigong?

Qigong (氣功, v české transkripci "čchi-kung"), je současný název pro nejrůznější techniky a cvičení zahrnující práci s životní energií, pěstování zdravého životního stylu, omlazování a dlouhověkost. Tato cvičení pocházejí z území dnešní Číny a jejich původ lze sledovat stovky až tisíce let do historie. Mnoho technik qigongu tedy bylo praktikováno ještě před vznikem velkých světových náboženství. Asi nejbližší paralelou k qigongu je indická jóga. Přesto je qigong jiný, osobitý a troufám si říci, že bližší potřebám dnešního člověka. Nadchne i ty zájemce, kteří netouží "stát na hlavě" a kroutit tělo do roztodivných pozic:-). Oproti známějšímu taiji (tchai-ti, "tajči") zase nevyžaduje pamatování si dlouhých sestav, ani mnoho prostoru. Popularita qigongu na Západě stále roste díky jeho až překvapující účinnosti, výraznému zdravotnímu efektu  a nekomplikovanosti technik, které jsou mnohdy založené na zcela jiných (odtajněných) principech, než běžně známá cvičení a praktikovat je může vlastně každý, bez ohledu na kondici, zdraví nebo věk. 

 

V Číně byl qigong v průběhu staletí používán taoisty k zajištění zdraví, dlouhověkosti a neuvěřitelné vitality do vysokého věku a při hledání nesmrtelnosti. Buddhisté využívali metody qigongu zejména při kultivaci mysli, emocí a charakteru, při hledání osvícení. Lékaři tradiční čínské medicíny od dávných dob až do dnes qigong sami praktikují a vyučují jej své pacienty, aby jim pomohli udržet si pevné zdraví, nebo jej rychle získat zpět. Qigong se tak pro jeho zdravotní účinky stal součástí TČM spolu s akupunkturou, masážemi, dietetikou a užíváním bylin. Adepti čínských bojových umění dodnes díky qigongu získávají sílu, výdrž a odolnost. To vše qigong dokáže, a jak ukazují zkušenosti praktikujících, dokážete to i vy! Já jsem začal cvičit v době, kdy mi lékaři řekli, že mám neléčitelně nemocné srdce. Po několika měsících cvičení jsem se ale uzdravil, což mě později motivovalo stát se učitelem qigongu. Záleží tedy jen na vás, jaký máte cíl, motivaci a čeho chce cvičením dosáhnout. Rád vám na této cestě pomohu.  

Co je Zhong Yuan Qigong?

Zhong Yuan Qigong (中原氣功, "Čung-jüan čchi-kung") patří s historií delší než 7000 let mezi nejstarší školy qigongu. Znáte jiný systém, který byl prověřován a zdokonalován po tak dlouhou dobu?

Název školy odkazuje na oblast Zhong Yuan (Čung-jüan) v okolí středního toku Žluté řeky, kde se odedávna praktikovaly techniky pro zdraví a seberozvoj a která je současně považována za kolébku čínské civilizace.

Pro velkou účinnost svých technik, jejichž používání navíc nemusí být pro okolí vůbec zjevné, však patřil i v Číně až do konce 20. stol. mezi tajné znalosti. Patří mezi vyšší úrovně qigongu se zásadními účinky na zdraví a rozvoj našeho potenciálu. Od 90. let 20. století se ZY Qigong rozvíjí i mimo Čínu a v mnoha státech po celém světě. Také u nás probíhá již řadu let výuka a o ZY Qigong také vyšlo několik knih. V mém novém českém překladu vyšla kniha Čung-jüan čchi-kung, První etapa vzestupu: uvolnění. Mnoho informací lze najít také v časopisových článcích.

ZY Qigong je propracovaný, komplexní systém, vycházející z poznatků o těle, energii a mysli (duši) - je proto označován také jako "jednoduchá věda o životě". Každý s jeho pomocí totiž může zkoumat a rozvíjet sám sebe a stát se "sám sobě mistrem"

Má tři části:

  • Seberozvoj, kam patří výuka cvičení qigong pro zdraví a osobní rozvoj. Tato část zahrnuje kurzy ZY Qigong prvního až čtvrtého stupně, retreaty, tzv. maratony, pravidelná večerní cvičení pro absolventy kurzů, atd.

Na prvním stupni začínáme uvolněním a uzdravením fyzického těla, zvýšením množství životní energie, vitality a získáním předpokladů pro dosažení vysokého věku v plném zdraví a svěžesti (doplňujeme esenci jing a přeměňujeme jing na qi). 

Druhý stupeň obsahuje unikátní práci s vnitřními orgány, zlepšování jejich funkce, prohlubuje práci s energií, zlepšuje emoce a posiluje a zklidňuje mysl. I proto, že silná mysl nepodléhá stresu a udržuje v pořádku nejen zdraví, ale celý náš život (přeměňujeme qi na shen).

Na třetím stupni probíráme hluboký stav qigongu (meditace), hlubokou regeneraci a omlazení organismu a možnosti spirituálního rozvoje člověka.

Čtvrtý stupeň vyučuje pouze prof. Xu Mingtang (Sü Ming-tchang), hlavní představitel školy. Budete rozvíjet svoji moudrost a získáte možnost přijímat informace a učit se nové věci kvalitativně zcela jiným způsobem, včetně učení se od světa rostlin a živočichů.

Rád vám o každém stupni a výuce poskytnu více informací.  

  • Image Medicine (čín. Yi Xiang Yi Xue/意象医学), což je specifická součást Tradiční čínské medicíny s vlastními metodami diagnostiky a léčení, teorie i filozofie, překvapivě blízké dnešní kvantové fyzice. Více zde.

  • Metody výuky (prof. Xu Mingtang nazývané "Knowledge transplantation") - dosud veřejně nevyučované techniky, které urychlují předávání a získávání nejen znalostí, ale i schopností. Tyto jedinečné techniky výuky odlišují školu ZY Qigong od jiných škol. Využívají se zejména při výuce qigongu a Image Medicine, ale využití je mnohem širší. Pro co nejefektivnější výuku je používám i na mých kurzech. Výsledky cvičení tak přicházejí mnohem rychleji.  

Pro koho je ZY Qigong vhodný? 

Skvělé je, že praktikovat ZY Qigong a mít užitek ze cvičení, může opravdu téměř každý, bez ohledu na věk, zdraví a kondici. Nejvíce jej ocení ti, kdo mají málo energie, cítí se často unavení, ve stresu, ti, kdo potřebuji zlepšit zdraví, posílit imunitu a vitalitu i ve vyšším věku... Zde může být ZY Qigong skutečně neocenitelný a svojí komplexností a účinky nesrovnatelný. Dokáže zafungovat i tam, kam jiné metody nedosáhly. Mnozí ocení i to, že lze praktikovat i bez povšimnutí, v sedě, ve stoje, v leže i při chůzi, třeba během pracovního dne. Je vhodný i pro ty, kdo se zajímají o sebepoznání, je jim blízká východní filozofie a spiritualita, ale i pro zájemce bez těchto zájmů a ambicí. ZY Qigong je nenáboženský a nepolitický systém velmi účinných cviků a metod, které jsou přístupné západnímu pohledu na svět a mohou se stát nepostradatelnými pro váš zdravý život v dnešní rychlé době.

Zhong Yuan Qigong
bottom of page