top of page

Qigong a onkologická onemocnění

Aktualizováno: 27. 5. 2021

(Vyšlo v časopisu Ve hvězdách č. 89, březen a duben 2019).


Cvičení qigong (čchi-kung) vzniklo před několika tisíci lety v Číně a dodnes patří mezi poklady čínské kultury a také mezi metody tradiční čínské medicíny, společně s akupunkturou, užíváním bylin, dietetikou a masážemi. V České republice a na západě obecně, qigong bohužel zatím nepatří mezi všeobecně známé způsoby udržování nebo zlepšování zdraví, což je způsobeno tím, že i v samotné Číně byly dlouho některé jeho techniky střeženy jako tajemství. Dnes se však v Číně s tímto cvičením lze setkat jak ve veřejných parcích, kde ho každé ráno cvičí mnoho jeho příznivců, ale i v některých nemocnicích, kde je používáno jako významné doplnění léčby západní nebo čínskou medicínou.


Pozoruhodné účinky qigongu neunikly ani pozornosti vědců. Díky různým studiím, tak dnes moderní věda potvrzuje to, co staří čínští mudrci a lékaři již dávno věděli a využívali každodenně ve své praxi. Například randomizovaná kontrolovaná studie qigongu o únavě a kvalitě spánku u pacientů s non-Hodgkinovým lymfomem podstupujících chemoterapii, z roku 2016, provedená na Národní Taipeiské univerzitě ošetřovatelství a zdravotnické vědy ve svých závěrech uvádí, že po třech týdnech cvičení cviku Zhan Zhuang, 站桩 (Čan Čuang, v ČR známější pod názvem Velký strom) měli účastníci, kteří byli v qigongové skupině, nižší skóre intenzity únavy než pacienti v kontrolní skupině a cvičení tohoto typického qigongového cviku významně zlepšilo nejen únavu, ale také potíže se spánkem.


Při jiné studii byli účastníci náhodně zařazeni buď do qigongové skupiny s jednadvacetidenním programem cvičení qigongu nebo do kontrolní skupiny bez cvičení. Cílem bylo posoudit účinky cvičení qigongu na únavu, kompletní krevní obraz, kvalitu spánku a kvalitu života u pacientů s non Hodgkinovým lymfomem, kteří podstoupili první cyklus chemoterapie. Po 21 dnech projektu byly analyzovány výsledky získané od devadesáti šesti účastníků. Analýzy odhalily, že qigongová skupina ve srovnání s kontrolní skupinou vykazovala v průběhu času významné zlepšení únavy. Byly také zjištěny významné rozdíly mezi skupinami ve zlepšení počtu bílých krvinek, hladinách hemoglobinu a kvalitě spánku, ale ne u počtu krevních destiček. Pokud jde o kvalitu života, skóre skupiny cvičící qigong se zlepšilo ve všech sledovaných parametrech ve srovnání s kontrolní skupinou. V qigongové skupině nebyly pozorovány žádné nežádoucí účinky.


Rovněž z poznatků těch, kdo se naučili správné provádění cviků na kurzech v České republice, vyplývá, že cvičení qigongu významně přispívá nejen k odstranění únavy, ale zlepšuje také obranyschopnost organizmu, celkovou vitalitu a psychickou pohodu, včetně zlepšení potíží s nespavostí, která může být způsobena například stresem spojeným se sdělením nepříznivé diagnózy. Rovněž bylo zaznamenáno významné zlepšení krevního obrazu a zmírnění nepříznivých projevů chemoterapie a radioterapie.

Cvičení qigongu lze jednoznačně doporučit všem, kdo se chtějí aktivně podílet na svém uzdravení a chtějí podpořit léčbu západní medicínou. Cvičení qigongu sice vyžaduje o něco více úsilí, než pasivní přijímání léků, ale čas vložený do výuky a procvičování jednotlivých cviků se vrátí v získané energii a vitalitě, zklidnění mysli a zjištění, že je možné vzít zdraví do svých rukou.


Petr Kochlík

138 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page