top of page

Image Medicine - dědictví dávných lékařů

Aktualizováno: 27. 5. 2021

(Vyšlo v časopisu Ve hvězdách č. 100, leden a únor 2021)


V minulém článku jsme stručně zmínili jednu ze tří částí školy Zhong Yuan Qigong, známou jako „Image Medicine“, což lze do češtiny převést přibližně jako „Léčení obrazy mysli“. Pojďme se v tomto článku podívat na propojení znalostí dávných lékařů s poznatky dnešní doby.


Image Medicine, kterou založil profesor Xu Mingtang (Sü Ming-tchang), je označována jako moderní směr Tradiční čínské medicíny (TČM), neboť byla Čínskou asociací tradiční čínské medicíny akreditována teprve 4. června 2013.

Nicméně tato metoda diagnostiky a léčení vychází z velmi starých historických kořenů a prof. Xu Mingtang je považován za moderního nástupce a dědice znalostí dávného lékaře Bian Que (Pien Čchüe) a jeho lékařské školy, která je považována za nejstarší lékařskou školu na světě. Mezi přívržence této školy patřilo mnoho věhlasných lékařů své doby, za všechny jmenujme alespoň lékaře Hua Tuo (Chua Tchuo), žijícího v letech 140-208, který je považován za vynálezce anestezie, je znám prováděním chirurgických zákroků a také jako autor zdravotního cvičení „Hra pěti zvířat“.

Samotný Bian Que (407–310 př. n.l.) byl zkušeným lékařem vysokých morálních kvalit. Pro své schopnosti byl znám jako zázračný lékař a je nazýván také otcem TČM. Aby se naučil lékařské dovednosti, Bian Que cestoval po Číně a navštívil mnoho míst na území dnešních provincií Henan, Hebei, Shandong, Shanxi a Shaanxi, kde studoval všechny aspekty medicíny. Někde působil jako gynekolog, jinde léčil zejména oční nebo ušní choroby a na jiném místě působil třeba jako dětský lékař… Postupně tak nashromáždil mnoho medicinských zkušeností a byl vynikající v používání akupunktury, moxibusce, bylinných odvarů a v diagnostice onemocnění. Právě při diagnostice uplatňoval i svoji schopnost vidět orgány, kosti a onemocnění, podobně jako dnes používáme třeba rentgen nebo CT. Schopnost vizuálního vnímání zdravotních potíží pomocí obrazů mysli a práce s těmito obrazy, je také velkým pojítkem mezi školou Bian Que a dnešní Image Medicine. Bian Que se ale pokládá za zakladatele vícero diagnostických metod – pozorování pacienta, studování pachů a naslouchání, dotazování se a pulsové diagnostiky. A také v Image Medicine je dnes „naslouchání obrazu pulsu“, jak jej používal Bian Que, jednou z důležitých diagnostických metod – je vyšetřováno bití pulsu, energie pulsu a také obraz pulsu. Takto je možné přímo přijímat informace a obraz o zdravotním stavu, určovat polohu a povahu onemocnění.

Rovněž pokračovatel dávné lékařské školy lékaře Bian Que, profesor Xu Mingtang (USA), který je zakladatelem a hlavním představitelem dnešní Image Medicine a Mistrem ZY Qigong, je znám svými vynikajícími diagnostickými schopnostmi spočívajícími mj. ve vidění příčiny onemocnění. Tedy ve vnímání obrazů mysli - nejen na úrovně těla pacienta, ale také na úrovni jeho energetického systému, informační a dalších úrovních. Tato schopnost je pak využívána také při vlastním léčení pomocí specifických technik Image Medicine. Vzpomínám si, jak mě kdysi zaujalo Mistrovo vyprávění o tom, jak vrátil sluch neslyšící holčičce. Viděl, že příčinou potíží se sluchem je přerušený nerv a poté dokázal toto přerušení rychle odstranit – nerv dorostl - což vedlo k navrácení sluchu. Ze vzrušené diskuze, která se kolem tohoto případu rozvinula dále vyplynulo, že na to Mistrovi stačilo jen malé množství energie, a že „má rád takové snadné případy…“. V červenci 2006 byl prof. Xu Mingtang na základě vynikajících výsledků léčení metodou Image Medicine, pozván do Kongresu USA k diskuzi za kulatým stolem na téma alternativní medicíny. Výsledkem této diskuze v Kongresu bylo povýšení TČM na úroveň západní medicíny v USA. Od té doby je v USA uznávána specializace lékaře TČM na fytoterapii, akupunkturu a Image Medicine/Qigong.

Jak ukázaly roky používání Image Medicine a výsledky prezentované mj. na mezinárodních konferencích, lze tuto metodu úspěšně používat odborníky z řad lékařů, vyškolenými terapeuty, ale také běžnými zájemci o tuto metodu. Mnoho technik lze snadno a bezpečně využít v domácím prostředí pro pomoc sobě samotnému nebo mezi rodinnými příslušníky a přáteli. Právě zde se ukazují výhody této metody, jejíž využití nevyžaduje narušení povrchu těla jako akupunktura, je bezbolestné a bez nežádoucích vedlejších účinků. Naučit se pomoci sám sobě nebo svým blízkým je snazší, než se může zdát. Řada metod je velmi jednoduchých a zvládnutelných bez jakýchkoli zvláštních schopností. Tyto schopnosti, jako třeba léčivou schopnost rukou a vnímání obrazů mysli, však lze trénovat a rozvíjet. Odborníci vyškolení přímo prof. Xu Mingtang dnes vedou výuku dostupnou široké veřejnosti. V České republice bude možné absolvovat seminář Image Medicine pod vedením Ekateriny Crilové, absolventky Pekingské univerzity čínské medicíny a mnohaleté blízké žačky prof. Xu Mingtang, už v lednu 2021. Každý se tak bude moci naučit techniky rozvíjející schopnost vidění a práce s obrazy, techniky (sebe)diagnostiky a (sebe)léčení a stát se tak pokračovatelem této tradice sahající až k dávnému lékaři Bian Que.


Petr Kochlík

253 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page