top of page

Život, smrt a nesmrtelnost z pohledu ZY QIGONG

(Vyšlo v časopisu Ve hvězdách č. 111, listopad a prosinec 2022).


Jeden můj student mi navrhl jako téma nového článku smrt. Téma mě hned zaujalo, ale přišlo mi přece jen trochu vážné na jeden krátký článek. Když jsem se nad tím ale zamyslel z pohledu naší školy, tak se toto téma rychle začalo měnit na téma, které je na první pohled mnohem pozitivnější – nesmrtelnost.


Už v několika článcích jsem psal, že Zhong Yuan Qigong je mnohem více než zdravotní cvičení, byť jeho účinky na tělo i emoce jsou velmi zřetelné a zkrátka vynikající. Ale čím více praktikující proniká do tajů této starodávné školy qigongu, tak zjišťuje, že hlavní smysl praxe všech cviků je spirituální. Mám tím na mysli to, že postupně mluvíme také o tématech, o kterých asi každý někdy v životě přemýšlel, nebo přemýšlet bude, bez ohledu na to, zda je věřící, nebo zcela bez vyznání. Jako např. kdo vlastně jsem? Existuje duše? Co je to duše? Kam odchází po smrti?


V každé části světa na tyto otázky existuje nějaký názor nebo pohled, často silně ovlivněný náboženstvím. ZY Qigong není náboženství, ale zabývá se zkoumáním života a hledáním odpovědí i na tyto nevyhnutelné otázky. V mnoha ohledech se poznatky mistrů naší školy protínají s poznatky a učením tibetského buddhismu, kde se však nemluví o duši, ale o vědomí nebo mysli (které však také odpovídají čínskému výrazu „šen“ – duše).


Ze zkušeností a poznatků generací pokročilých praktikujících ZY Qigong vyplývá, že můžeme hovořit o třech úrovních rozvoje duše. První nazýváme Yin Shen („jin šen“). Je to duše člověka, který se nevěnuje žádnému způsobu rozvoje. Tato duše obsahuje hodně jinového principu, a po smrti nemá možnost ovlivnit, co se s ní stane a kam půjde. Obvykle se přibližně po sedmi týdnech po smrti znovu narodí v jiném těle a nemá vědomý přístup ke znalostem z předchozího života.


Pokud se člověk věnuje rozvoji a jeho duše získává více energie, světla a postupně sílí, může se začít dělit, postupně na více a více duší, jak ukazují i mnohé sochy a malby v asijských chrámech. Některé mají několik hlav (vědomí) a mnoho rukou. Typickým je třeba znázornění tisícirukého Avalokiteshvary, bódhisattvy soucitu. Na této úrovni už má duše mnohem více možností a svobody. Může působit nezávisle na těle praktikujícího, např. léčit či ochraňovat bytosti na několika místech současně… a po smrti fyzického těla může vědomě odejít do úrovně existence, která je příznivá pro její rozvoj. Rozvoj této úrovně obvykle trvá několik let usilovného praktikování.Nejvyšší úrovní rozvoje je tzv. jangový duch, Yang Shen („jang šen“). Na této úrovni rozvoje, dosažitelné po mnoha letech intenzivní praxe seberozvoje, můžeme mluvit o nesmrtelnosti. Výjimečná bytost, která dosáhla této úrovně, nepodléhá nemocem, stáří ani smrti. Nemusí jíst, netrpí horkem ani chladem. Může svoje tělo dematerializovat a znovu materializovat podle svého uvážení, v našem světě, nebo v jiné úrovni existence. Hovoří se o tom, že např. Mistři jako čínský Damo („Tamo“, známější jako Bodhidharma), Lao Zi („Lao c´“) dosáhli této úrovně. Vypráví o tom i legendy, v nichž nacházíme zřejmé znaky této úrovně dosažení. Tato úroveň rozvoje je i nejvyšším cílem praxe ZY Qigong.


Když hovoříme o úrovních existence, koncepce ZY Qigong dochází ve svém „modelu světa“ k počtu 27 úrovní. K tomuto číslu dojdeme, když uvážíme tři úrovně rozvoje fyzického těla, tři úrovně rozvoje energie a tři úrovně rozvoje duše a jejich kombinace. Naše existence, kterou známe, se podle této koncepce nachází na devatenácté úrovni. Níže „pod námi“ je osmnáct úrovní s nižší mírou rozvoje a vyšší mírou utrpení, nad naší úrovní je osm vyšších úrovní. Na nejvyšších úrovních žijí bytosti, které se osvobodily od neustálého umírání a znovuzrozování a utrpení v nižších oblastech existence.


Z pohledu ZY Qigong máme jako lidé největší rezervy právě v oblasti rozvoje duše. Pokročilejší techniky ZY Qigong jsou tedy směrovány k posílení, prosvětlení a rozvoji duše, s cílem dosáhnout co největší svobody od všech forem utrpení.


Otázky týkající se smrti a co je po ní tedy mohou mít více odpovědí, podle úrovně rozvoje toho, kdo se ptá. Ať už se rozhodnete touto otázkou dále zabývat nebo ne, přeji vám, čtenářům praktikujícím i nepraktikujícím, dlouhý naplněný život ve zdraví a hodně energie!


Bc. Petr Kochlík

703 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page