top of page

Image Medicine

(Vyšlo v časopisu Ve hvězdách, č. 99, listopad a prosinec 2020)


V článku Zkoumání těla, energie a duše č. 94/2019 jsme si řekli, že škola Zhong Yuan Qigong, se dělí na část seberozvoje, diagnostiky a léčení a část věnovanou specifickým technikám učení se a výuky. Pojďme se dnes trochu blíže seznámit s druhou částí, která je dnes ve světě známa jako Image Medicine.


Image Medicine, je Číně uznávána jako součást tradiční čínské medicíny (TČM). Je to svým způsobem moderní směr TČM, který však vychází z jejích samotných kořenů, od lékaře Bian Que (Pien Čchüe) žijícího v letech 407 – 310 př.n.l., který je považován za zakladatele nejstarší lékařské školy v historii TČM, Školy Bian Que.

V čínštině se Image Medicine nazývá 意象 医学 (Yi Xiang Yi Xue – „I Siang I Süe“), kde Yi znamená mysl, vědomí, myšlenka, Xiang je obraz a Yi Xue je medicína. Do češtiny lze tedy název převést přibližně jako „léčení pomocí obrazů mysli“. A hned na úvod je třeba zdůraznit, že skutečně nejde o léčení pomocí malování obrázků. Image Medicine je svébytné odvětví čínské medicíny, které má vlastní metody diagnostiky, léčení a vlastní teorii.

Hlavní metodou diagnostiky je diagnostika pomocí obrazů (v) mysli. To znamená schopnost terapeuta vizuálně vnímat stav organismu diagnostikovaného na úrovni fyzického těla, na úrovni jeho energie a energetického systému a na úrovni informační. Když mluvíme o vidění obrazu, máme zde na mysli obraz, který nevzniká v důsledku viditelného světla dopadajícího na sítnici oka, ale vzniká v mysli terapeuta bez ohledu na to, zda má oči otevřené nebo zavřené. Do jisté míry podobně můžeme vnímat obrazy se zavřenýma očima také třeba ve snu. V případě obrazu mysli během diagnostiky však je takto získaný obraz objektivní v tom smyslu, že různí terapeuti mohou u stejné diagnostikované osoby vnímat prakticky stejný obraz na stejném místě. Tato schopnost, kterou se lze naučit a rozvíjet ji, je známa také jako „třetí oko“.

Hlavní metodou terapie v Image Medicine je změna obrazu (v) mysli terapeuta. Zjednodušeně řečeno jde o to, že když terapeut změní ve své mysli obraz, který u diagnostikovaného vnímá jako „nesprávný“, na „správný, zdravý“ obraz, dojde ke změně také u diagnostikovaného. A to opět jak na úrovni fyzického těla, tak na úrovni energie nebo informační úrovni, čímž je tato metoda velmi komplexní. Používaných metod je však v Image Medicine celá řada a široký je tedy také její záběr, její působení na vícero úrovních.

Na začátku se zájemci o tuto metodu a budoucí terapeuti obvykle učí diagnostikovat dlaněmi – pomocí pocitů vnímaných na dlani, která se přiblíží k diagnostikované části těla. Pomocí určitých metod tréninku lze rozvíjet vnímání tepla či chladu a dalších pocitů, jako různých vibrací, píchání, vlhka, sucha apod. na dlaních. Se základy této diagnostiky se zájemci seznamují také na kurzech ZY Qigong. V IM se však vyučuje více diagnostických metod a mnohem více do hloubky. Typickou metodou diagnostiky využívanou i profesionály je také metoda „naslouchání obrazu pulsu“, což je metoda vyvinutá samotným lékařem Bien Que. Od této metody je odvozena také mnohem známější pulsová diagnostika, která je dodnes běžně využívána v TČM. Naslouchání obrazu pulsu však zkušenému terapeutovi poskytuje více informací.

Výhodou diagnostiky v Image Medicine je to, že umožňuje odhalení příčiny potíží, bez ohledu na to, jaký je jejich vnější projev, a dokonce i ještě předtím, než si je člověk vědom, že něco s jeho zdravím není v pořádku. Můžeme si to přirovnat k semínku, které v zemi nejprve pomalu začíná klíčit, objeví se malý kořínek, potom klíček začíná růst směrem k povrchu země a teprve pak vyrazí nad povrch a objeví se první lístky – teprve tehdy se objeví také první příznaky onemocnění. Image Medicine tedy může hrát významnou roli nejen při řešení už vzniklých potíží, ale také v prevenci.

K nesporné přednosti Image Medicine patří také skutečnost, že nemá vedlejší účinky a není třeba se bát, že by mohla pacientovi uškodit. I proto se velmi hodí k domácímu použití mezi členy rodiny. To je ostatně jedním z přání zakladatele této metody, prof. Xu Mingtang (USA) – aby se Image Medicine rozšířila po celém světě a do co nejvíce domácností jako rodinná terapie.

Jakkoli se na první pohled může zdát působení obrazů mysli a energie na organismus jako velmi subtilní, tato metoda vykazuje překvapivou účinnost zejména u chronických potíží, kde často jiné metody selhávají. S její pomocí již byly úspěšně řešeny mnohé závažné potíže, jako Crohnova choroba, astma, diabetes… Za těmito úspěchy stojí především prof. Xu Mingtang, ředitel amerického institutu „Kundawell“ v Seattlu, prezident Mezinárodního charitativního fondu „Mingtang“, ředitel Pekingského lékařského výzkumného institutu „Kundawell, a místopředseda Světové akademické společnosti pro lékařský qigong. Právě v pekingském „Institutu Kundawell“, který v roce 2008 založil, se věnuje výzkumu obtížně léčitelných onemocnění, léčení a také výuce nových terapeutů. S výsledky jeho práce a metodou je možné se blíže seznámit na webových stránkách Institutu Kundawell a prostřednictvím členů České asociace Čínské Image Medicine. A dobrou zprávou na závěr je, že všichni zájemci o tuto metodu v ČR, se už brzo budou moci základy Image Medicine naučit na kurzu vedeném blízkou spolupracovnicí prof. Xu Mingtang. Hodně zdraví a energie všem!

220 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page