top of page

Qigong jako cesta k odstranění stresu

(Vyšlo v časopisu Ve hvězdách č. 108, květen a červen 2022).


Každá doba přináší alespoň čas od času do našeho života stres. A zdá se, že naše současnost a nedávná minulost nás v tomto směru nemíní nijak šetřit. Po náročném období covidu se ze všech stran dovídáme o utrpení způsobeném válkou a souvisejících ekonomických důsledcích. Slova jako napětí, stres a obavy jsou každodenní součástí našeho slovníku a každodenní zkušeností. V letu našich životů se může zdát, že s tím nemůžeme nic dělat. Ale je tomu opravdu tak?


Když jako učitel qigongu chci někomu rychle přiblížit, k čemu je praktikování qigongu dobré, tak často sáhnu k hodně zjednodušujícímu klišé, že je to „cvičení pro doplnění energie a odstranění stresu“. Tak se na to pojďme podívat trochu blíže…


V dřívějších článcích jsme se již věnovali pohledu qigongu a tradiční čínské medicíny na emoce a také úzkost a s ní spojenou nespavost. Dnes se na podobné téma podíváme trochu jinak a s pomocí technik dýchání.


Jakkoli si napětí a zmiňovaný stres spojujeme především s naší moderní a rychlou dobou, již před staletími se metodami utišení mysli na Východě zabývali jogíni, mudrci a poustevníci mnoha tradic. Důvody byly jednak spirituální a podobně jako dnes i zdravotní. Autoři knihy Umění spočinout (Chen Yinning, Jiang Weiqiao, Argo, 2018, vydání první) uvádí, že nejúčinnější léčbou poruch spojených se stresem je dosažení naprostého klidu a zbavení se všech nahodilých myšlenek. K dosažení tohoto cíle doporučují jako nejúčinnější „metodu Mistra Zhuanga (cca 369-286 př. n.l.), „poslouchání dechu“.“ Ve stejné knize je popsán také způsob doporučený čínským básníkem Su Dongpo (1037-1101), který dobře známe a používáme v ZY Qigong, jako jeden z nejdůležitějších cviků. Básnickým jazykem je tento způsob dýchání v uvedené knize popsán následujícím způsobem: „Při výdechu sledujte v mysli vzduch odcházející z těla. Při nádechu sledujte v mysli vzduch přicházející dovnitř, ne v nosních dírkách, ale jak vyplňuje všechny póry jako pára z mraku nebo mlha. Když se vám podaří dostat na tuto úroveň, všechny dlouhodobé neduhy a zdravotní problémy postupně odezní, a vy dosáhnete osvícení, stejně jako když se slepci náhle vrátí zrak.“

V ZY Qigong tuto, básníkem Su Dongpo trefně popsanou techniku, nazýváme „dýchání tělem“, popř. „dýchání kůží“, neboť při jejím procvičování mj. rozvíjíme schopnost pokožky dýchat. Používáme několik způsobů dýchání tělem za účelem zlepšení zdraví, dosažení hlubokých stavů meditace, a právě také k odstranění stresu a zlepšení spánku a usínání. Výhodou je, že tato technika je dostupná prakticky kdykoli a kdekoli. Můžeme ji použít při procházce v parku, při jízdě hromadnými dopravními prostředky, v kanceláři, v sedě při meditaci nebo v leže v posteli před usnutím.


Méně básnickým jazykem můžeme tuto techniku popsat tak, že si při ní představujeme, jak se s každým nádechem otevírají póry naší kůže a nadechujeme čistou energii a vzduch přímo skrz kůži do všech buněk v těle. S výdechem zase přímo skrz pokožku vydechujeme. Pomalý nádech, pomalý výdech skrz kůži. Jakoby zapomeneme, že z počátku stále ještě dýcháme nosem. Čistá energie a vzduch jdou kůží dovnitř, použitý vzduch a špinavá energie kůží ven. Nesnažíme se nijak měnit frekvenci nebo hloubku dýchání, pouze pozorujeme nádech a výdech a představujeme si a postupně stále lépe cítíme, jak je pokožka více a více prostupná pro náš dech a energii. Současně s pozorováním takového nádechu a výdechu si můžeme uvědomit narůstající utišení a pokoj mysli. Tělo se stane lehkým, až jej úplně přestaneme vnímat. Jako kdyby zcela zmizelo. Nepříjemné pocity, napětí a bolest vystřídá pocit lehkosti, radosti a svobody. Pokud cvičíme vleže před spánkem, můžeme přitom spokojeně usnout.


Užívejte si tuto lehkost, klid a Ticho co nejčastěji a stres i s jeho následky na zdraví se stanou pro vás minulostí.


Bc. Petr Kochlík

343 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page