top of page

Posilování obranyschopnosti z hlediska qigongu

Aktualizováno: 18. 2. 2021

(Vyšlo v časopisu Ve hvězdách č. 97, červenec a srpen 2020)


V minulých článcích jsme se dívali na systém školy Zhong Yuan Qigong poměrně obecně, jako na umění práce s tělem, energií a myslí. V dnešním článku se zaměříme na téma, které je v posledních měsících aktuální a bude aktuální vlastně vždy – je to imunita.


Téma obranyschopnosti, imunity, můžeme nahlížet z mnoha úhlů. Já bych rád v tomto článku nabídl můj pohled učitele qigongu. Jednou z hlavních věcí, kterou chci říci je, že nejlepší cesta k posílení obranyschopnosti je ta vnitřní - učinit sebe sama co nejodolnějšího před možným onemocněním. A v této oblasti praktikování qigongu nabízí velkou pomoc. Jedním z poslání qigongu je učinit člověka tak silným, že vůbec neonemocní a pokud ano, tak aby se rychle uzdravil.


Určitě je skvělé, že v dnešní době můžeme využívat možností západní medicíny. Ale jak se opakovaně ukazuje, tak např. i očkování má své limity a proti některým novým kmenům bakterií a virů nemusí být účinná vakcína včas k dispozici. Již teď existují onemocnění, na které medicína nezná lék a kdykoli se může objevit další patogen, který se navíc může neustále měnit a vyvíjet, jak jsme toho nyní byli svědky.

Proč někdo onemocní a někdo ne, proč má někdo těžší průběh nemoci a někdo lehčí? Proč se u někoho prakticky ani neprojeví příznaky onemocnění a jiný zemře? Pouštím se tu na tenký led, ale zkusme se nad tím zamyslet všichni. Vyhnu se samozřejmě používání medicinských pojmů a dat, které mi nepřísluší.

Jak jsme si ukázali v dřívějších článcích, při podrobnějším pohledu na člověka můžeme vidět, že se skládá z fyzického těla, energie a duše (mysli, emocí…).

Každou z těchto částí je třeba posilovat, abychom získali dobrou odolnost proti nepříznivým vlivům na naše zdraví. Pokud naše tělo není v pořádku, je stále v napětí, neplyne jím dobře energie (qi, čchi). Když energie neproudí tělem plynule, není pokojná ani mysl, zhoršují se naše emoce a v důsledku toho opět nebude ani energie správně proudit k našim orgánům... Naše tělo, energie a mysl pak budou slabé a nebudou se moci bránit vzniku onemocnění nebo se rychle uzdravit.

Praktikování qigongu posiluje tělo, zbavuje ho napětí a uvolňuje do hloubky – nejprve zaujmeme pohodlnou pozici, pak jde uvolnění hlouběji do svalů a šlach (což zlepší proudění energie a krve), a nakonec jde uvolnění až na úroveň vnitřních orgánů. Tělo tedy můžeme posílit pohybem, nebo ve statických pozicích typických pro vyšší úrovně qigongu. Jak posílíme mysl? Pro posílení mysli je třeba – klid. Za tím účelem jsou praktikovány cviky, které lze považovat za meditační, v ZY Qigong velmi často s použitím vizualizace. Pokud je mysl silná, je silná také energie a je možné ji vést do míst, kam je třeba. Specificky tak můžeme posílit konkrétní části těla a orgány. Vidíme zde tedy provázanost všech tří částí – těla, energie a mysli (duše). Všechny tři části se vzájemně ovlivňují a působí na sebe. Připomíná to příběh o knížeti Svatoplukovi, který v roce 894 před svou smrtí rozdělil zemi mezi své tři syny a na příkladu nezlomitelnosti tří svázaných prutů jim demonstroval, že pouze společnými silami všech tří bratrů lze odolat nepřátelům. Historie ukázala, že měl pravdu.

Dobře, ale co tedy dělat, abychom se nemuseli bát, že onemocníme a zůstali jsme zdraví a v pohodě a v případě, že přece jen onemocníme, abychom měli co nejmírnější průběh nemoci a rychle se uzdravili?

Na prvním místě bych doporučil cviky na mocné doplnění energie v celém těle, jako je např. cvik Velký strom, o němž vyšel článek v čísle 90/2019. Když máme mnoho silné, zdravé energie, jsme přirozeně mnohem odolnější fyzicky i psychicky. Proč na infekční onemocnění umírají především staří a nemocní lidé? Z mého pohledu je jedním z důvodů právě slabá energie.

Pro odolnost proti nachlazení a onemocněním, které se projevují škálou potíží jako je rýma, kýchání, kašel, zahleněním plic… kam můžeme zařadit i chřipková a podobná onemocnění, např. i covid-19, je třeba posílit plíce. Za jeden z nejlepších způsobů považuji vizualizaci bílých plic, z nichž vyzařuje bílé světlo. To znamená představovat si své plíce jako čistě bílé a udržet v mysli několik minut tento obraz.


Za neméně důležité považuji posílení vnitřní síly, síly mysli. K posílení této síly, a mysli obecně, v ZY Qigong praktikujeme energetické centrum střední dantian (tan-tchien). O této praxi si můžeme říci více zase někdy příště. Každopádně silná, klidná mysl, spolu s vírou ve vlastní pevné zdraví a ve schopnost organizmu rychle se uzdravit, je nedílnou a významnou součástí imunity.


Přeji všem silné tělo, energii a mysl... a pevné zdraví!


Bc. Petr Kochlík


56 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page