top of page

Cvičení bez pohybu (2. část)

(Vyšlo v časopisu Ve hvězdách č. 92, září a říjen 2019)


V letním čísle časopisu Ve hvězdách jsme se trochu dotkli tématu cvičení bez pohybu a řekli jsme si, co je to „stav qigongu“ a co nám může přinést. V tomto čísle se podíváme na cvičení bez pohybu, jak se praktikuje ve škole Zhong Yuan Qigong, z trochu jiného úhlu pohledu.


Některé cviky qigongu využívají zjednodušeně řečeno principu „když se hýbe tělo, hýbe se v něm i energie“. Při přenášení váhy, napínání a uvolňování svalů a obecně pohybu těla, dochází ke stimulaci pohybu energie v energetických kanálech a krve v cévách. To je samozřejmě dobré pro zdraví, protože stagnující energie a krev může způsobit menší či větší potíže až na úrovni vnitřních orgánů. Proto tradiční čínská medicína považuje plynulý pohyb energie v kanálech za jednu ze základních podmínek zdraví.

Cviky qigongu vyšší úrovně však využívají jiné principy pro práci s tím, čemu u nás obvykle říkáme energie a co Číňané nazývají „qi“ (氣, čchi). V těchto pokročilejších technikách se nechává uvolněné tělo v klidu odpočívat a práci s energií zajišťuje pouze mysl, vědomí, praktikujícího. Tímto způsobem, pouze pomocí mysli, lze pracovat nejen se základní úrovní energie, která plyne energetickými kanály, jaké používá i akupunktura a které v ZY Qigong říkáme „qi mlhy“. Můžeme takto pracovat také s „qi světla“, která vyzařuje z každé buňky a z našich orgánů a s „transcendentální qi“, jak tyto tři úrovně qi v ZY Qigong nazýváme.

Právě pomocí naší mysli, lze nejúčinněji přivádět qi do konkrétních energetických drah, vést zdravou qi k jednotlivým orgánům, odvádět nemocnou qi pryč a směřovat qi do míst, kde ji můžeme shromažďovat a kde ji lze dále kultivovat a přetvářet.

Tím se dostáváme k dalším přednostem cvičení qigongu bez pohybu, kterým se říká také tichý qigong. Nejen že můžeme v uvolněném stavu pomocí své mysli pracovat s energetickými kanály a měnit kvalitu qi světla svých orgánů a tím zlepšovat jejich funkci, můžeme také pracovat s důležitými energetickými centry. Těmto centrům Číňané říkají dantiany (tantchieny). Ve škole ZY Qigong pracujeme postupně nejprve se spodním dantianem a poté také se středním a horním. Každý z dantianů má trochu jinou funkci a jiný vztah k tělu, energii a mysli.

Za základní energetické centrum je považován spodní dantian, který se nachází o něco níže, než je pupek, uvnitř těla. O této oblasti se mluví jako o poli elixíru, rumělkovém poli, těžišti člověka atd. Praktikování spodního dantianu vede k posílení zdraví především fyzického těla, z orgánů pak ledvin a urogenitálního systému. Pomáhá zvýšit vitalitu a odbourat stres. Cvičení má také významné omlazující účinky. Obvykle se říká, že čím je člověk fyzicky slabší, častěji nemocný, nebo starší, tím více by měl praktikovat právě tuto oblast spodního, či také dolního, dantianu.

Výsledky praktikování spodního dantianu do značné míry závisí na intenzitě, s jakou se praktikující cvičení věnuje. Cvičení je však svým způsobem jednoduché a pohodlné. Lze jej provádět v sedě, ve stoje i v leže, dokonce i při jízdě metrem nebo tramvají. Jsou dokonce známy případy překvapivých výsledků intenzivního cvičení u televize. Nejobvyklejší však je cvičení na klidnějším místě, v sedě s rovnou páteří, kdy se tělo může zcela uvolnit a relaxované fyzické tělo pak velmi napomáhá zklidnění mysli, kterou ke cvičení potřebujeme. K práci s qi v dantianu tedy není žádný fyzický pohyb třeba, pohyb by naopak působil rušivě. Bez jakéhokoli fyzického pohybu se uvolněným tělem snadno pohybuje qi, která následuje mysl praktikujícího. Takovéto praktikování qigongu je mnohem účinnější než pohybové cviky a lze pomocí něj dosáhnout mnohem vyšších cílů ať již z hlediska zdraví, nebo seberozvoje. Výhodou je také to, že tímto způsobem mohou cvičit i ti, kteří se na jiný tip cvičení cítí příliš slabí a nemocní.

48 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

コメント


bottom of page