top of page

Co není qigong

(Vyšlo v časopisu Ve hvězdách č. 105, listopad a prosinec 2021)


V posledním článku jsme si řekli, jak je možné trénovat vnímání energie qi (čchi), jak si na ni můžeme sáhnout. To je dobrým prvním krokem pro další práci s životní energií. Dopodrobna se využití a kultivaci této energie věnuje mnoho směrů a škol qigongu. Qigong jako takový u nás dosud stále není příliš znám a pokud už někdo o qigongu slyšel, často má zkreslené představy. Dnešní téma článku tedy zní „co není qigong?“


Na úvod se sluší říct, že po dobu stovek, nebo i tisíců let se v kolébce qigongu, v Číně, praktikovalo mnoho a mnoho směrů a podob qigongu, a až do dnešních dnů se nejen v Číně, ale po celém světě, cvičí velmi pestrá škála cviků. Některé z nich, včetně cviků školy Zhong Yuan Qigong (Čung-jüan čchi-kung), které se věnuji, byly vyučovány potají. Nikdo tedy nemůže tvrdit, že zná a umí vše, co zahrnují nejrůznější praxe a techniky, které dnes souhrnně a zjednodušeně nazýváme qigongem. Jelikož se ale qigongu věnuji už 26 let, myslím, že do diskuze o qigongu mohu vnést pár svých poznatků.


Setkal jsem se s cviky, které byly hodně podobné indické hathajóze. Protahují se při nich svaly a šlachy, a velmi se posiluje fyzické tělo. Setkal jsem se i se cviky, při nichž praktikující sedí nebo leží a nezasvěcený člověk vůbec netuší, že jde o praktikování nějakého cviku. Setkal jsem se s cvičením, při kterém člověk vydává určité zvuky, které harmonizují energii a orgány v těle, stejně tak ale i se cviky, při kterých praktikující nejen že nevydává vůbec žádné zvuky, ale zdá se, že ani nedýchá. Nebo opravdu nedýchá…? Setkal jsem se s cvičením, při kterém se pohybuje celé tělo, snad každý kloub a každý obratel, i se cviky, při nichž praktikující stojí zcela bez pohnutí jako socha.Poměrně častým tvrzením, se kterým se setkávám je, že qigong je jen jakýsi „soubor dechových cvičení“. V qigongu rozhodně jsou i techniky práce s dechem a některé velmi zajímavé. Ale je to jen jedna jeho součást. Pro práci s energií není nutné s dechem nijak manipulovat a při většině technik je dech zcela volný a přirozený, bez jakéhokoli zasahování.


Docela populární je také nazývat qigong „zdravotní gymnastikou“. Většina technik qigongu, jimž se věnuji já, ale nezahrnuje vůbec žádný pohyb nebo speciální pozici těla! Kde je tedy ta gymnastika? Skutečně mnoho „cviků“ qigongu pro získání požadovaných účinků, včetně zdravotních, nepotřebuje vůbec žádný fyzický pohyb a tyto techniky jsou obvykle považovány za nejpokročilejší. Nedochází zde sice k pohybu fyzického těla, ale uvnitř se zlepšuje pohyb energie v kanálech a také cirkulace krve a díky tomu i stav fyzického těla a také mysli, emocí. Zdravotní hendikep, nebo špatná kondice zde tedy není žádnou překážkou a cvičit mohou i nemocní lidé, pro které je qigong často velkou pomocí.


I s ohledem na výše uvedené a při pohledu z dálky se může zdát, že qigong je „něco, nepochopitelného, neuchopitelného“. Možná dokonce, že je to něco, co „funguje jen Číňanům“, ale my tady na západě jsme jiní a nemáme ani dost času a trpělivosti na takové věci. Možná to vypadá, že qigongu je možné se věnovat jen někde v ústraní, v jeskyni nebo v klášteře po desítky let, než praxe přinese své plody. Nic z toho není pravda. Podle mých zkušeností jsou techniky qigongu velmi dobře pochopitelné a srozumitelné i pro západního člověka. A lze je cvičit i v průběhu pracovního dne. Nevyžadují žádnou víru nebo náboženství, ani nepotřebují složité vysvětlení. Pouze počáteční víru v učitele, v sebe a techniku. Tuto víru však velmi rychle vystřídá vlastní zkušenost a výsledky cvičení. Techniky qigongu jsou z mého pohledu skutečně nekomplikované a jdou přímo k podstatě věci.


Je možné, že tento můj pohled je ovlivněn systémem výuky v naší škole, jejímž hlavním představitelem je prof. Xu Mingtang, který je na jedné straně hlavním představitelem tisícileté tradice qigongu a profesorem tradiční čínské medicíny, současně je však vystudovaným programátorem s praxí v laboratoři programování čínské akademie věd.

Každopádně výuku ve škole ZY Qigong podle mě charakterizuje výrok Alberta Einsteina: „Pokud to neumíš vysvětlit jednoduše, nerozumíš tomu dostatečně dobře.“ Ale nad všechna vysvětlení je vlastní zkušenost. Zvu vás tedy vyzkoušet na vlastní kůži, co je a co není qigong...


Petr Kochlík

428 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page